O nás

Vítejte na nových stránkách Domova pro seniory Nová slunečnice, který je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.

Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby uživatelům v důchodovém věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Má kapacitu 258 míst a je svého druhu největším domovem pro seniory v Praze. Zaměstnáváme více než 130 lidí, z čehož lze odvodit vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb: na dva klienty připadá zhruba jeden zaměstnanec. Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Naším cílem je i přes to podporovat co možná samostatný a soběstačný způsob života našich uživatelů v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu domácímu prostředí a zabezpečují důstojný způsob života a respektování jejich osobnosti. Z právního hlediska jsme sice organizací novou, fakticky naše zařízení poskytuje sociální služby již od roku 1979, je tedy za námi historie a zkušenost v poskytování sociálních služeb našim nejstarším spoluobčanům již po dobu delší než 35 let. Současná změna právního statutu je tak pouze formální změnou, kontinuita v poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě je zachována.

Poslání

Domov poskytuje seniorům trvalý pobyt, jehož součástí je kvalitní péče profesionálního týmu zkušených pracovníků, kteří s velkým citem a pochopením vycházejí vstříc potřebám a přáním našim obyvatelům a uživatelů služeb.

Přestože naše zařízení nemůže uživatelům zcela nahradit jejich vlastní domov, kde se o ně starají jejich nejbližší příbuzní, je pro vedení Domova i pro všechny jeho zaměstnance trvalým závazkem a zároveň výzvou – posláním, aby se kvalita péče Domova co nejvíce blížila podmínkám, jaké naši uživatelé mohou mít doma.

Troufáme si dokonce tvrdit, že péče o zdraví uživatelů v našem Domově má mnohdy vyšší úroveň než svépomocná péče domácí, protože jsou u nás uživatelé ve dne i v noci pod dohledem zkušených odborníků.

Vedle trvalé sociální a ošetřovatelské péče nabízíme i pestrou škálu zábavných, aktivizačních programů, které jistě v řadě ohledů předčí možnosti společenského vyžití seniorů v osamění vlastní domácnosti, a kterých lze účinně rozptylovat občasný smutek stárnoucích osob.

Mladý personál domova, průběžně vzdělávaný kapacitami v oboru sociálních služeb, umí našim uživatelům dodávat vitalitu, která někdy v pozdním věku chybí…

Služby

Poslechové a hudební aktivity
zpívání, koncerty, poslechové pořady


Sportovní aktivity
kondiční cvičení, TAO cvičení, šipky, kuželky


Reminiscence
práce se vzpomínkami

Duchovní pořady
bohoslužby, kavárny


Ergoterapie
keramika, klub šikulek, kognitivní trénink


Ostatní
čtení na pokračování, dámský a pánský klub, kino, výlety, společenské hry, přednášky, kulinářské odpoledne

Definice služby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.

Dokumenty

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Úřední deska

Veřejné zakázky, předpisy, rozhodnutí.

Služby

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Kariéra

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Hledáme doktory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

Postrádáme sestřičky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

Sháníme masérku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

Dary

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Kontakty DS Bohnice

Volejte 266 007 … s provolbou

pozice

osoba

linka/mobil

e-mail

ředitel DS

Mgr. Martin Benda

350/603 154 276

martinbenda13@gmail.com

vedoucí sekretariátu ředitele

Zuzana Martincová

335/777 070 877

zmartincova@dd-bohnice.cz
info@dd-bohnice.cz

personální referent 

Jitka Krupičková

322

jkrupickova@dd-bohnice.cz

Sociální úsek

vedoucí

Bc. Anna Husová,DiS.

351

ahusova@dd-bohnice.cz

příjem žádostí

Lea Jarošová, DiS.

384

ljarosova@dd-bohnice.cz

sociální pracovnice Bc. Petra Poulová
Mgr. Miriama Urbánková
Bc. Jitka Smetanová
333

ppoulova@dd-bohnice.cz
murbankova@dd-bohnice.cz
jsmetanova@dd-bohnice.cz

Úsek přímé péče

vedoucí

Bc. Markéta Fitzová

348

mfitzova@dd-bohnice.cz

oddělení 1

sesterna

340

 

oddělení 2

sesterna

385

 

oddělení 3

sesterna

352

 

oddělení 4

sesterna

359

 

Ekonomický úsek

vedoucí

Jiří Šefčík

370

jsefcik@dd-bohnice.cz

pokladna

Nikola Báňasová

327

nbanasova@dd-bohnice.cz

Správní úsek

vedoucí

Mgr. Libuše Lebedová

374

llebedova@dd-bohnice.cz

Stravovací úsek

vedoucí

Jakub Vrána DiS.

338

jvrana@dd-bohnice.cz

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.